Veelgestelde vragen


Een bedrijf waarderen omvat een complex proces van evalueren van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten, innovatie met als doel een inschatting te maken van de waarde van de onderneming. Hiervoor bestaan waarderingstechnieken.

Het bedrijf heeft een economische waarde die voortkomt uit verschillende elementen : bezittingen, immateriële vaste activa (patenten), marktaandeel, langlopende contracten, team…

Er zijn diverse waarderingsmodellen die worden gebruikt via een grondige financiële analyse, benchmarking om zo tot een goede waardebepaling te komen.

De prijs die wordt betaald voor een onderneming is niet altijd gelijk aan de waarde. Verkoper heeft oog voor het verleden terwijl kopers naar de toekomst kijken. 

 • Opvolging binnen de familie
 • Managementteam
 • Investeerder
 • Kandidaat-koper met affiniteit, ervaring binnen de sector
 • Sectorgenoot / Bedrijf uit aanverwante sector.

Een earn-out is in feite een uitgestelde betaling bij de overdracht. De uiteindelijke verkoopprijs voor de onderneming wordt bepaald op basis  van toekomstige resultaten.

De earn out-regeling wordt toegepast in situaties waarin koper en verkoper de intentie hebben om tot een koopovereenkomst te komen, maar er een gap zit  tussen vraagprijs en aanbod of de koper over te weinig vermogen beschikt om de overname uit eigen middelen te financieren. Een earn out wordt bovendien toegepast bij sterk fluctuerende resultaten.

Bij een earn out wordt de koopsom bij de verkoop lager

Indien in de toekomst een (vooraf vastgelegd) resultaat wordt behaald, dan wordt de oorspronkelijke koopsom verhoogd zodat de koper  niet betaalt voor verwachtingen die niet worden waargemaakt en de verkoper een meerprijs ontvangt  als de toekomstverwachting (omzet-/winstdoel) uitkomt.

 1. Als uw bedrijf overnamerijp is gaan wij over tot een degelijke waardering.
 2. Na de waardering maken wij een uitgebreid informatie/verkoopsmemorandum. Dit is een belangrijk instrument bij de onderhandelingen met kandidaat kopers.
 3. Contacten leggen bij kandidaat-overnemers.
 4. Bezoek aan uw bedrijf samen met kandidaat-overnemers en bekijken of er een match mogelijk is.
 5. Organiseren van een due-diligence
 6. Aanstellen van een advocaat ifv de complexiteit. Ieder fiscaal en juridisch aspect wordt grondig bekeken.
 7. Ondertekening van een contract waarin de nodige verklaringen, garanties, voorwaarden, samenwerkingsovereenkomst, non-concurrentiebeding ed worden opgenomen.

Na overname dient er vooral aandacht besteed aan de verdere integratie. Een visie voor de toekomst is hierbij uitermate belangrijk. Wat zijn de mogelijke schaalvoordelen. Hoe kan men een groter marktaandeel bereiken, hoe kan men de concurrentiepositie verbeteren.Waar zijn er mogelijke verbeteringen in efficiëntie. Hoe kunnen kosten worden gedrukt.

Een investeerder neemt met eigen middelen en geleend geld een bedrijf over.

Management Buy-In (MBI)

Het management van een bedrijf neemt een ander bedrijf (of onderdelen) met eigen middelen over. Wordt deze transactie extern gefinancierd spreken wij van een Leveraged Management Buy-In.

Management Buy-Out (MBO)

Het management van een bedrijf koopt een aantal delen of het volledige bedrijf over om de activiteiten verder te zetten.

De koper wil zich een goed beeld vormen van de onderneming die koopt. Hij wil de risico’s kunnen inschatten en de opportuniteiten bekijken.

Due diligence of het boekenonderzoek omvat vele facetten onder andere:

Financieel

Vaak ligt hier het zwaartepunt. De financiële toestand van de onderneming wordt doorgelicht aan de hand van recente jaarrekeningen.

Fiscaliteit

Wat is de historische en toekomstige fiscale situatie. Zijn er risico’s op vlak van directe en indirecte belastingen.

Verzekeringen

Over welke verzekeringen beschikt het bedrijf. Wat is de bestaande verzekeringsdekking. Zijn er lopende schadeclaims, zijn er pensioenverzekeringen, groepsverzekeringen personeel, pensioenvoorzieningen. Onderzoek naar de verzekeringsdekking tijdens het transactieproces.

Arbeidsrechtelijk 

Hoe zit het met de voorwaarden van de  arbeidscontracten die worden overgenomen.

Juridisch 

Wat is de situatie van de onderneming op vlak van vennootschapsrecht, contracten, sociaal recht, intellectuele eigendom (I.P.), patenten, vergunningen ed.

Commercieel 

Onderzoek van de markt waarin de onderneming actief, marktaandeel, concurrentiepositie en andere.

Zelfs als uw zaak niet zou worden omgevormd tot een vennootschap, moet de verhuurder op de hoogte worden gebracht van de bedrijfsovername. Met uw zoon als zaakvoerder krijgt hij immers een nieuwe huurder. Zeker nu de zaak wordt omgevormd tot een vennootschap (nieuwe rechtspersoon) dient de verhuurder per aangetekende brief verwittigd te worden. Staat er geen expliciete clausule in het contract die overdracht van de huurovereenkomst verbiedt, dan staan u normaal gezien geen problemen te wachten. Zelfs indien er toch sprake zou zijn van een verbod, kan u hier in veel gevallen aan ontsnappen, dankzij een speciale procedure in de handelshuurwet, ter bescherming van uw handelsfonds. Zorg in ieder geval dat alle correspondentie hieromtrent met de verhuurder per aangetekende briefwisseling verloopt. Bovendien moet u het formeel akkoord van de verhuurder op zak hebben vooraleer u de zaak, met het bijbehorende huurcontract, aan uw zoon overdraagt. (K.B.)

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.