De huurwet

 

 

 

 

Als u een woning wilt huren of verhuren, dan moeten de huurder en verhuurder een huurcontract opmaken en ondertekenen. Dit huurcontract moet opgesteld zijn in overeenstemming met de huurwet.

De huurwet zorgt ervoor dat de rechten en belangen van zowel de huurder als de verhuurder gerespecteerd worden.

Enkele belangrijke elementen uit de huurwet zijn:

  • De verhuurder moet de huurprijs van het pand en eventuele gemeenschappelijke kosten openbaar afficheren (inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeente worden bestraft met een administratieve boete).
  • In het huurcontract moet o.a. de huurprijs en de huurtermijn vastgelegd worden.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren.
  • Bij de start van het huurcontract is het ook verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand op te maken en samen met het huurcontract te laten registreren.
  • De huurder moet een huurwaarborg van 2 of 3 maanden huur betalen.

Sinds 1 juli 2014 is de huurwet een Vlaamse bevoegdheid. De huidige wetgeving blijft wel van kracht, totdat de Vlaamse overheid het initiatief neemt om de wetgeving te wijzigen.

Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw huurdecreet voor private woningen. Het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op vrijdag 14 juli 2017. Dat voorontwerp moet eerst nog worden behandeld door de Vlaamse Woonraad, de Raad van State en het Vlaams Parlement.

 

Bron www.vlaanderen.be